Ziekmelding

Wanneer een kind ziek is dat heel vervelend.

Ziekte kan op elke schooldag, voor schooltijd, vanaf 08.00 uur worden doorgegeven via telefoonnummer 0512-362800.
Andere vormen van verzuim kunnen op hetzelfde telefoonnummer worden doorgegeven. Als de afmelding niet doorkomt zal de leerkracht altijd even bellen om te horen waarom uw kind niet op school is.

Vrijaf voor bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis
Afspraken met huisarts, tandarts en het ziekenhuis graag zoveel mogelijk plannen buiten schooltijd om. In het geval dit beslist niet mogelijk is, dan bij voorkeur aan het begin of tegen het einde van de schooltijden. Indien een afspraak onder schooltijd valt, zijn de ouders verplicht om hun kind op school te komen ophalen. Er worden geen kinderen alleen naar  huis gestuurd, dit in het belang van de veiligheid van het kind.
Wanneer vrijaf wordt gevraagd / gegeven voor bezoek aan huisarts, tandarts en ziekenhuis, dan worden de kinderen zo snel mogelijk weer terug op school verwacht.
Kinderen moeten eerst ook gewoon naar school, wanneer een dergelijke afspraak wat later op de morgen / in de middag staat gepland. In dergelijke gevallen wordt de ouders gevraagd hun kinderen op een vooraf afgesproken tijdstip van school te komen halen.