Vreedzame school: sociaal-emotionele ontwikkeling

Op onze school werken we in alle groepen met de methode Vreedzame School. De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap.

De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet bij. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders verder uitgebreid wordt.

Pedagogische visie

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Opbouw Vreedzame School

De aanpak is in blokken opgebouwd die in wekelijkse lessen terugkeren in de klas. Hier wordt het nieuwe gedrag aangeleerd om het op andere plekken verder te ontwikkelen:
• Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat
• Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering
• Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie
• Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens
• Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid
• Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit

Burgerschap
Het blijkt nogal eens moeilijk te zijn voor scholen om handen en voeten te geven aan burgerschapsvorming. De Vreedzame School sluit aan bij de doelen en geeft hier heel praktisch vorm en inhoud aan. De Onderwijsraad heeft de Vreedzame School zelfs in haar advies opgenomen mbt burgerschapsvorming.

Anti-pestprogramma

De Vreedzame School is een aanpak die door het NJI erkend wordt als een aanpak die zowel preventief als curatief werkt.