Ouderbijdrage

In Nederland is basisonderwijs of primair onderwijs gratis. Sterker nog er is zelfs sprake van leerplicht. Het rijk zorgt via het Ministerie van Onderwijs en de gemeente voor de gelden, die noodzakelijk zijn voor het kunnen geven van onderwijs. Hieruit worden salarissen van het personeel, de gebouwen, de leermiddelen enz. bekostigd.

Toch wordt op vrijwel iedere school in Nederland aan de ouders een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor zaken, die niet vanuit de toch al niet zo ruime vergoeding van het rijk kunnen worden betaald. Daarbij valt o.a. te denken aan schoolreisjes, excursies, wandeltochten, sportdagen, laatste schooldagen enz. Kortom allerlei leuke activiteiten.

Per school zijn hierin verschillen, maar wat voor iedere school geldt is dat deze ouderbijdrage vrijwillig is. Het is geen voorwaarde om uw kind toe te laten op de school. U ben dus niet verplicht de ouderbijdrage te betalen.

Wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de directie van de school en dan wordt er met u naar een oplossing gezocht.

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt vastgesteld (per persoon, per jaar):

Ouderbijdrage / inclusief het schoolreisje

o groep 1 t/m 7 € 50,00

Ouderbijdrage / inclusief het schoolkamp

o groep 8 € 85,00

Bovengenoemde bedragen worden jaarlijks in twee termijnen via automatische incasso geïnd, in de maanden oktober en april.

Overeenkomst

Bij inschrijving van een leerling wordt aan iedere ouder/verzorger gevraagd of deze akkoord kan gaan met de vrijwillige bijdrage.