Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is er een aantal ouders dat na iedere vakantie (zie jaarkalender) de kinderen op hoofdluis controleert. Op deze wijze kan hoofdluis zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en goed worden behandeld. Als school zijn we verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen, maar de uiteindelijke verantwoording ligt bij u als ouder/verzorger. Indien u hoofdluis constateert bij uw kind, meld dat aan de groepsleerkracht.

Er wordt met het volgende stappenplan gewerkt:
1. Bij melding van hoofdluis krijgen alle ouders uit de betreffende groep een brief, waarin de ouders geattendeerd worden op de aanwezigheid van hoofdluis.
2. Alle kinderen uit de groep worden vervolgens op school door de "luizenouder" gecontroleerd.
3. Indien er dan bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld, zodat u direct tot behandeling over kunt gaan.
4. In de groep waar hoofdluis heerst, zal na 2 weken een her -controle plaatsvinden.