Schoolraad

De schoolraad komt gewoonlijk één keer in de zes weken in vergadering bijeen. Een lid maakt deel uit van het algemeen bestuur.De schoolraad houdt zich bezig met het regelen op schoolniveau van alle taken die haar zijn toevertrouwd door het Algemeen Bestuur. De voornaamste taak ligt op het terrein van de communicatie tussen Algemeen Bestuur en de school. Ook op het gebied van binnen- en buitenschoolse activiteiten heeft ze haar inbreng. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes, feesten, sport- en speldagen en de ouderavond. Nieuwe leden worden op de vergadering voorgedragen aan de leden. Ook kunnen de leden tegenkandidaten aanmelden. De zittingsduur is vier jaar.

Leden:

Wyke Reusien-Westra, Sietske de Klein, Gertina de Vries, Amarins Zijlstra en Esther Feitsma.

En namens het team: Juf Hennie Cnossen en juf Jelly de Vries.

 

Het mailadres van de schoolraad is: schoolraadbernebrege@noventa.nl