Voor - en naschoolse opvang

Als scholen van Noventa  hebben we de opvang uitbesteed aan SKA-Achtkarspelen.

Voor De Bernebrêge geldt:

  • De kinderen voor De Kindertuin in Surhuisterveen worden door de groepsleidsters ’s ochtends naar school gebracht en na schooltijd door de groepsleidsters van school  gehaald
  • Op de BSO wordt er eerst samen wat gedronken en daarna zijn de kinderen vrij om aan verschillende activiteiten deel te nemen
  • ’s Avonds om uiterlijk 18.30 uur kunnen de kinderen door de ouders/verzorgers worden opgehaald
  • In alle schoolvakanties, maar ook op extra schoolvrije dagen, kan het kind van
  • 7.30 – 18.30 uur op de BSO worden opgevangen

De kostenregeling:

  • De financiën worden geregeld door de ouders en de SKA is hierbij behulpzaam.
  • De tegemoetkoming hangt af van het belastbaar inkomen
  • De ouder/verzorger krijgt advies bij het zelf aanvragen van de bijdrage bij de belastingdienst door middel van een duidelijke offerte en jaaropgave
  • De financiële zaken worden met de gastouder helemaal geregeld door SKA
  • De gastouder kan naast de begeleiding en het volgen van een cursus, gebruik maken van allerlei speelgoed en materialen die nodig zijn voor een goede opvang (via SKA.)

Adresgegevens:
Stichting Kinderopvang Achtkarspelen:
Kerkstraat 11
9285 TA Buitenpost
Telefoon: 0511-543017