Burgerschap

In de kerndoelen wordt burgerschapsvorming niet gezien als een vak apart, maar als een manier van 
kansen bieden en ontwikkelingsmogelijkheden geven waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de 
bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en om daar actief een 
bijdrage aan te leveren. 

CBS de Bernebrêge is zich bewust van dit onderdeel binnen het curriculum.

Hieronder vindt u ons beleid t.a.v. burgerschap: