Oudertevredenheidspeiling 2015

In de samenvatting van de oudertevredenheidspeiling worden de belangrijkste onderzoeksuitkomsten gepresenteerd. Waar mogelijk wordt de waardering van de ouders voor de school weergegeven in de vorm van een rapportcijfer. De samenvatting wordt afgesloten met een tabel met een opsomming van de belangrijkste pluspunten van de school en met een opsomming van de belangrijkste kritiekpunten. In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2015 (OTP2015). In de tevredenheidspeiling werd een groot aantal ouders van leerlingen van het basisonderwijs gevraagd naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met de school waarop hun kind les krijgt. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland in verschillende steden. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van de afzonderlijke scholen kunnen worden vergeleken.

Hieronder kunt u de samenvatting en tabellen downloaden.

 

Oudertevredenheidspeiling-samenvatting-2015