Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, maakt men fouten. Dat is ook zo op De Bernebrêge.
Als er zich problemen voordoen moet u de volgende wegen bewandelen:
•    U spreekt de betreffende leerkracht aan. U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende leerkracht(en).
•    Bent u niet tevreden gesteld dan komt u met uw klacht bij de directeur.
•    De directeur bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende leerkracht(en).
•    Indien het noodzakelijk is, zal de directeur bemiddelend optreden d.m.v. een gesprek. Zowel ouder(s) als leerkracht(en) zijn hierbij aanwezig.
•    Indien dit alles voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
•    De schoolcontactpersoon (de directeur) zal u op verzoek in contact brengen met de vertrouwenspersoon.
•    De vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangestelde onafhankelijke deskundige.
•    De vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen, dus ook voor teamleden en directeur.
•    Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is helpt   hij bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of de Landelijke Klachtencommissie, telefoon 070-3861697
•    Vertrouwenspersoon: Dhr. J. Kuipers, telefoon 0511-543060
•    Bij ongewenste intimiteiten kan men direct contact opnemen met de
vertrouwenspersoon seksuele intimidatie van de GGD Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, telefoon 058-2334334