Informatie 5 gelijke dagen

Met ingang van schooljaar 2016/2017 wordt er op CBS de Bernebrêge met het 5 gelijke dagen rooster gewerkt.
Op deze site vindt u een folder waar we omschrijven waarom we dit belangrijk vinden.
Daarnaast vindt u hier de uitslag van de ouderenquête, afgenomen in april/mei van 2016. Hierna komen de praktische zaken aan bod; wat worden de tijden, hoe is de Buiten Schoolse Opvang (BSO) en de lunch geregeld.

We wensen u veel leesplezier en bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de teamleden of de directie.

team van CBS de Bernebrêge