Groep 6

 

Wij zijn groep 6 en in onze groep zitten 25 kinderen. Wij zijn een gezellige en hardwerkende gr0ep en met juf Elina en juf Tiny proberen we er een goed schooljaar van te maken. Wij mogen ons dit schooljaar weer verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel terrein, op leergebieden zoals rekenen, lezen, spelling en taal en op persoonlijk gebied.

In groep 6 hebben we de eerste weken lessen “zit met pit” gehad van een kinderfysiotherapeut. Daarbij proberen we kritisch te kijken naar ons lichaam en onze houding tijdens het werken, computeren en werken met een iPad.

Verder werken we met een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling nl. de Vreedzame school. Hiervan krijgen we na elk blok een kletskaart mee naar huis. De bedoeling daarvan is, dat wij in gesprek gaan met onze ouder(s)/ verzorger(s) over het onderwerp van het afgelopen blok.

Kinderen van groep 6,  juf Elina en juf Tiny