Groep 1/2b

Welkom op de site van groep 1/2b

We zitten met 20 kinderen in de klas bij juf Henny en juf Maaike.

In onze groep werken we het hele jaar over verschillende thema’s. Elke morgen beginnen we in de kring, daarna gaan we spelen en werken. Rond tien uur gaan we fruit eten, dit wordt afgesloten met een taal en of rekenactiviteit. De kinderen gaan dan buitenspelen en om twaalf uur eten we in de klas. ’s Middags hebben we spel met ontwikkelingsmateriaal en gaan we nog even naar buiten. Elke dag is er afwisselend tijd voor muziek, drama, dans, voorbereidende taal en rekenactiviteiten.

Kijk maar eens op onze website bij: ‘In Beeld’ wat we allemaal al gedaan hebben.
Dit is onze groepsfoto.DSC02381